Dec 04 2013

Næste sesson!

Published by at 22:35 under Uncategorized

Da Viktoria desværre ikke får sin reparation i vinter vil den være bundet til at sejle i Roskilde fjord og Isefjorden til sommer. Måske kunne vi gøre en dyd af nødvendigheden.

Freddy, Nelson og jeg vil gerne vide om der er interesse for et decideret undervisningsforløb henover forår og midsommer. Her påtænker vi at lave et “pensum”, for unge sejlere og for ældre medlemmer. Vi forestiller os at en aften kunne gå med at træne sejlsætning og håndtering, og derefter en god sejlads. En anden aften kunne trænes fra og tillægning for sejl.
Tanken er at man på forhånd kan se hvilke ting der øves de forskellige aftener, hvem der står for dette og at man kan booke sig til at prøve kræfter med disse ting som skipper, men have en backup med. Her tænker vi at der er udsendt en regulær “kursusplan” f…or disse aftener.

Et andet vigtigt stykke arbejde kunne være at have et lille udvalg der kunne lave en illustreret drejebog over de ting vi gamle tager for givet; hvordan sætter man klyveren – trin 1, 2, 3 etc. Hvordan sætter man påhængsmotoren på, hvor sidder kontakterne til lanternerne. Her tænker vi ikke at der er EN dogmatisk tilgang til disse ting, men at det er rart at have noget at støtte sig til.

Formålet er således at udbrede et mere indgående kendskab til båden og håndteringen. Lykkes vi med dette får vi et laug med flere skippere og en større bredde.
Kort sagt ville det være rart hvis vi var flere om at sejle omkring og sprede skræk og rædsel!
Giv en feedback i forhold interesse og det indhold der kunne være relevant på disse aftener/temadage. Ingen spørgsmål er for små, dumme eller for store. Vi kan jo debattere dette her på FB, for så at lægge os fast på hvad vi gør til julefrokosten.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply