Archive for September, 2008

Sep 28 2008

Viktoria er sunket!

Published by under Information

Under en sejlads i bredningen – syd for Eskildsø – sprang dammen pludselig læk og Viktoria tog store mængder vand ind. Det gik hurtig op for os at vi ikke kunne nå land inden den var bord fyldt. Trods det blev vi ved med at øse. Oldermanden som var skipper på dagens sejlads insisterede på at gå ned med båden og vi bandt ham modvilligt til stor masten. Vi andre hoppede i vandet og så Viktoria synke langsomt ned i dybet. Et øjeblik lå hun kun med masterne ude af vandet og Oldermandens hoved lige over vandskårpen.  Da Viktoria var helt væk i det grumsede fjord vand holdt vi et minuts tavshed for Oldermandens minde. Selv i efterlivet holder han ord, for kort efter mindehøjtideligheden i vandet, prejede vi en skonnert. Det var det svenske bikini team som var på “photo shoot”.  Alle – undtagen Oldermanen – er sikkert i land igen.

2 responses so far

Sep 28 2008

Bådelaugenes Fællesmøde

Published by under Information

Hermed indkaldes alle til Bådelaugenes Fællesmøde:
Torsdag d. 9.oktober 2008 kl. 1900 i aktivitetshuset
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent & referent.
(Vi lader det gå på skift mellem de forskellige laug)
2. Siden sidst
a) Fra bådelaugenes fælles udvalg (BFU).
b) Fra museet.
3. Beretning fra laugene(s sommertogter).
4. forslag til vinterprogram
Indkommende forslag:
Julefrokost
5. Eventuelt
Ad 3) Vi ser gerne flere forslag. Det foreslået er kun hvad vi har kunnet finde på i BFU,
send evt. forslag til sl@scrooge.dk inden mødet.
Husk optagning af både – sidste lørdag i oktober
BFU/ Søren.
Program for det næste halvår:
Efterårets fællessejlads – Sammen med råsejlsseminaret.
Efterårers fælles bådelaugsmøde – Torsdag d. 9. oktober (altid anden torsdag i oktober)
Optagning af både – 25. oktober 2008 (altid sidste lørdag i oktober)
Bådelaugenes julefrokost – 29. november 2008 – (altid sidste lørdag i november)

No responses yet